Loading…
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Aplikovaná geografie
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Aplikovaná matematika
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Aplikovaná mechanika
 • Fakulta strojní
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Přijímací pohovor
 • Aplikovaná mechanika
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška z matematiky a fyziky (lze prominout)
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Architecture
 • Fakulta umění a architektury
 • navazující magisterský (2letý) prezenční EN
 • Písemná přijímací zkouška
 • Architektura
 • Fakulta umění a architektury
 • bakalářský prezenční CZ
 • Tříkolové talentové zkoušky
 • Architektura
 • Fakulta umění a architektury
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Biomedicínská technika
 • Fakulta zdravotnických studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Biomedicínské inženýrství
 • Fakulta zdravotnických studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Přijetí na základě průměrného prospěchu za celé bak. studium
 • Business Administration Economics and Management of Services
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční EN
 • Business Administration Management of Business Processes
 • Ekonomická fakulta
 • navazující magisterský (2letý) prezenční EN
 • Business Administration Marketing and International Trade
 • Ekonomická fakulta
 • navazující magisterský (2letý) prezenční EN
 • 2. kolo přijímacích zkoušek
 • Business Administration Production Management
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční EN
 • Business Economics and Management
 • Ekonomická fakulta
 • doktorský prezenční kombinovaná EN
 • 2. kolo přijímacích zkoušek
 • Česká filologie pro praxi
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Design prostředí
 • Fakulta umění a architektury
 • bakalářský prezenční CZ
 • Dvoukolové talentové zkoušky
 • Design prostředí
 • Fakulta umění a architektury
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Ekonomika a management mezinárodního obchodu
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční CZ
 • Fyzika / Aplikovaná fyzika
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Fyzikální inženýrství
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Ústní přijímací zkouška
 • Historická a muzeologická studia
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Historie
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Ústní a písemná přijímací zkouška
 • Hospodářská politika v globálním prostředí
 • Ekonomická fakulta
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Informační technologie
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška z matematiky a informatiky (lze prominout)
 • Informační technologie
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Information and Communication Management
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční EN
 • Písemný test z EN
 • Inovační a průmyslové inženýrství
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Managerial Informatics
 • Ekonomická fakulta
 • doktorský prezenční kombinovaná EN
 • Písemná přijímací zkouška
 • Manažerská informatika
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční CZ
 • Manažerská informatika
 • Ekonomická fakulta
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • 2. kolo přijímacích zkoušek
 • Manažerská informatika
 • Ekonomická fakulta
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Ústní přijímací zkouška
 • Matematika
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Materiály a technologie
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Mechatronics
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční EN
 • Mechatronika
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška z matematiky a informatiky (lze prominout)
 • Mechatronika
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Nanomateriály
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška z matematiky a fyziky nebo chemie (lze prominout)
 • Nanomateriály
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Nanotechnologie
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Nanotechnologie
 • Rektorát
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Návrhářství
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční CZ
 • Talentová zkouška
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Ošetřovatelství (Všeobecné ošetřovatelství)
 • Fakulta zdravotnických studií
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Pedagogika volného času
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná a ústní přijímací zkouška
 • Podniková ekonomika Management podnikových procesů
 • Ekonomická fakulta
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Podniková ekonomika Management služeb
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemný test z EN a obecných studijních předpokladů
 • Podniková ekonomika Management výroby
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Podniková ekonomika Marketing a mezinárodní obchod
 • Ekonomická fakulta
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Průmyslové inženýrství
 • Fakulta textilní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Průmyslové inženýrství
 • Fakulta textilní
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Radiologická asistence
 • Fakulta zdravotnických studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Rekreologie
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Ekonomická fakulta
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • 2. kolo přijímacích zkoušek
 • Sociální práce
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Speciální pedagogika
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Stavba strojů a zařízení
 • Fakulta strojní
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Přijímací pohovor
 • Strojírenství
 • Fakulta strojní
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Technická kybernetika
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Technologie a materiály
 • Fakulta strojní
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Přijímací pohovor
 • Technologie plastů a kompozitů
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Textile and Fashion Design
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční EN
 • Talent examination
 • Textile Engineering
 • Fakulta textilní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná EN
 • Textile Engineering
 • Fakulta textilní
 • doktorský prezenční kombinovaná EN
 • Entrance examination
 • Textile Technologies, Materials and Nanomaterials
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční EN
 • Textilní inženýrství
 • Fakulta textilní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Textilní inženýrství
 • Fakulta textilní
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Textilní marketing
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • magisterský (5letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná a ústní přijímací zkouška
 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná a ústní přijímací zkouška
 • Vizuální komunikace
 • Fakulta umění a architektury
 • bakalářský prezenční CZ
 • Tříkolové talentové zkoušky
 • Vizuální komunikace - digitální média
 • Fakulta umění a architektury
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Vychovatelství
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná a ústní přijímací zkouška
 • Výroba oděvů a technické konfekce
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Výtvarná umění
 • Fakulta umění a architektury
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Zdravotnické záchranářství
 • Fakulta zdravotnických studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ